Prezydent Miasta Sosnowca ogłasza konkurs ofert na realizację w 2020 r. zadania z zakresu zdrowia publicznego pn. „Programy profilaktyczno – socjoterapeutyczne dla dzieci realizowane w środowiskach lokalnych”.

Ogłoszenie

Zarządzenie do ogłoszenia

Klauzula Informacyjna RODO

Zarządzenie w sprawie przyjęcia procedury

Procedura postępowania

Wzór Oferty

Regulanim Pracy Komisji

Karta oceny formalnej

Karta oceny merytorycznej

Wzór aktualizacji harmonogramu i kosztorysu