p 39288 1

Prezydent Miasta Sosnowca ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 r. zadania publicznego pn.:  „Prowadzenie na terenie Gminy Sosnowiec mieszkań zintegrowanych dla osób  z niepełnosprawnością intelektualną, wymagających specjalistycznych form rehabilitacji, aktywizacji i korekcji”.

Zarządzenie

Ogłoszenie

Wzór Oferty

Klauzula Inforacyjna RODO