44556566767

Prezydent Miasta Sosnowca ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 r. zadania publicznego z zakresu zdrowia publicznego pn.: „Programy profilaktyczno – socjoterapeutyczne dla dzieci realizowane w środowiskach lokalnych”.

 Ogłoszenie

Zarządzenie

Kauzula informacyjna RODO

Zarzadzenie w sprawie przyjecia procedury

Procedura postepowania

Wzór oferty

Regulamin pracy komisji

Karta oceny formalnej

Karta oceny merytorycznej

Wzór aktualizacji harmonogramu i kosztorysuWzór aktualizacji harmonogramu i kosztorysu