p 39597 1

Prezydent Miasta Sosnowca ogłasza konkurs ofert na realizację w 2021 r. zadań publicznych w zakresie zdrowia publicznego – ochrona i promocja zdrowia.