konkurs kafelki

Prezydent Miasta Sosnowca ogłasza konkurs ofert na realizację w 2020 r. zadania z zakresu zdrowia publicznego pn.:„Programy na rzecz wspierania działalności środowisk abstynenckich”.

Ogłoszenie

Zarządzenie

Klauzula informacyjna

Zarządzenie w sprawie przyjęcia procedury

Procedura postępowania

Wzór oferty

Regulamin pracy komisji

Karta oceny formalnej

Karta oceny merytorycznej

Wzór aktualizacji harmonogramu i kosztorysu