konkurs kafelki

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 r. zadania publicznego z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych: asystent osobisty osoby niepełnosprawnej.

Ogłoszenie konkursowe dostępne na stronie http://www.bip.um.sosnowiec.pl/

Oferty należy składać w Wydziale Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miejskiego w Sosnowcu, ul. 3 Maja 33, 41 – 200 Sosnowiec, pokój 432, piętro III, osobiście lub pocztą (liczy się data wpływu do WWO) w terminie do dnia 27.03.2020 r. do godz. 9.00.