sport

Zarządzenie Nr 567 Prezydenta Miasta Sosnowca z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie: przyznania dotacji na realizację w 2022 r. zadań publicznych Miasta Sosnowca w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz w zakresie turystyki i krajoznawstwa.

Zarządzenie Nr 567 z dnia 28.12.2021 r.