wyniki

Zarządzenie Nr 237 Prezydenta Miasta Sosnowca w sprawie: przyznania dotacji na realizację w 2021 r. zadań publicznych Miasta Sosnowca w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Zarządzenie Nr 237