Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury fizycznej realizowane w terminie od dnia podpisania umowy do 16.12.2020 roku.

Termin składania ofert upływa dnia 10.01.2019 roku o godzinie 14.00.

Więcej informacji pod linkiem:

https://bip.slaskie.pl/ogloszenia_i_aktualnosci/konkursy/konkursy_2/zarzad-wojewodztwa-slaskiego-oglasza-konkurs-ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-zadanie-publiczne-wojewodztwa-slaskiego-w-dziedzinie-kultury-fizycznej-realizowane-w-terminie-od-dnia-podpisania-umowy-do-16-12-2020-roku-.html