Prezydent Miasta Sosnowca ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2023 r. zadań publicznych Miasta Sosnowca w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz w zakresie turystyki  i krajoznawstwa.

1. Zarządzenie

2. Załącznik do zarządzenia_Ogłoszenie

3. Wzór-oferty

4. Klauzula informacyjna RODO_konkursy

5. Zasady-przyznawania-dotacji