sport

Prezydent Miasta Sosnowca ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2021 r. zadań publicznych Miasta Sosnowca w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. 

 

 

Zarządzenie

Ogłoszenie 2021 – załącznik do zarządzenia

Załącznik nr 1 do ogłoszenia

Wzór oferty

Klauzula informacyjna RODO