obserwator

Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miejskiego w Sosnowcu ogłasza nabór na obserwatora do prac komisji dokonujących weryfikacji formalnej ofert, złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w 2020 r. zadań publicznych Miasta Sosnowca w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

W załączeniu:
1. Informacja.
2. Formularz zgłoszenia.
3. Klauzula informacyjna RODO.