magafon informacja

Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miejskiego w Sosnowcu ogłasza nabór na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty, złożone w otwartym konkursie ofert na realizację w 2023 r. zadań publicznych Miasta Sosnowca w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – II edycja.

Ogłoszenie

Formularz zgłoszenia