wyniki

Zarządzenie Nr 259 Prezydenta Miasta Sosnowca z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 r. zadania publicznego z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych pn.: Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021.

Zarządzenie