wyniki

Zarządzenie Prezydenta Miasta Sosnowca w sprawie wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 r. zadania publicznego pn.: „Zapewnienie schronienia z usługami opiekuńczymi dla osób bezdomnych z terenu Miasta Sosnowca” – II edycja.

Zarządzenie_przyznające