dom mieszkanie puzzle

Zarządzenie Nr 564 Prezydenta Miasta Sosnowca z dnia 28 grudnia 2021r. w sprawie: przyznania dotacji na realizację w 2022 r. zadania publicznego pn.: „Prowadzenie na terenie Gminy Sosnowiec mieszkań zintegrowanych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, wymagających specjalistycznych form rehabilitacji, aktywizacji i korekcji”.

Zarządzenie przyznające