Kolorowe ludziki

Zarządzenie Prezydenta Miasta Sosnowca z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie: przyznania dotacji na realizację w 2022 r. zadania publicznego w zakresie wsparcia dystrybucji produktów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców Miasta Sosnowca w ramach realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 2021.

Zarządzenie przyznające