tablica kredowa, dłonie

Zarządzenie Prezydenta Miasta Sosnowca z dnia 28 grudnia 2021 w sprawie: przyznania dotacji na realizację w 2022 r. zadania publicznego pn.: „Zapewnienie schronienia z usługami opiekuńczymi dla osób bezdomnych z terenu Miasta Sosnowca”.

Zarządzenie przyznające