konkurs zdrowie

Prezydent Miasta Sosnowca ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2023 r. zadania publicznego pn.: „Zapewnienie schronienia z usługami opiekuńczymi dla osób bezdomnych z terenu Miasta Sosnowca”.

1. Ogłoszenie

2. Zarządzenie

3. Wzór_oferty

4. Klauzula informacyjna RODO_konkursy

5 Zasady_przyznawania_dotacji