megafony na żółtym tle

Prezydent Miasta Sosnowca ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2023 r. zadania publicznego pn.: „Prowadzenie na terenie Gminy Sosnowiec noclegowni dla bezdomnych mężczyzn z terenu Miasta Sosnowca”.

Ogłoszenie

Zarządzenie

Wzór oferty

Zasady przyznawania dotacji

RODO klauzula informacyjna