Żółta żarówka na białym tle

Prezydent Miasta Sosnowca ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2023 r. zadania publicznego pn.: „Prowadzenie na terenie Gminy Sosnowiec mieszkań zintegrowanych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, wymagających specjalistycznych form rehabilitacji, aktywizacji i korekcji”.

Zarządzenie

Ogłoszenie

Wzór oferty

RODO klauzula informacyjna

Zasady przyznawania dotacji