Prezydent Miasta Sosnowca ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2023 r. zadania publicznego pn.: „Integracja oraz codzienna egzystencja niepełnosprawnych mieszkańców Sosnowca poprzez stworzenie warunków do ich większej mobilności”.

Ogłoszenie

Zarządzenie

Wzór oferty

Zasady przyznawania dotacji

RODO klauzula informacyjna