Prezydent Miasta Sosnowca ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2023 r. zadania publicznego w zakresie wsparcia dystrybucji produktów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców Miasta Sosnowca w ramach realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 2021 Plus.

1. Zarządzenie_716

2. Ogłoszenie_FEAD

3.Wzór oferty

4.RODO_klauzula_informacyjna

5. Zasady przyznawania dotacji