Megafony niebieski i pomarańczowy

Zarządzenie Prezydenta Miasta Sosnowca z dnia 22 listopada 2021 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 r. zadania publicznego w zakresie wsparcia dystrybucji produktów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców Miasta Sosnowca w ramach realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 2021.

Zarządzenie

Zasady przyznawania dotacji

Klauzula informacyjna RODO

Załącznik do Zarządzenia

Wzór oferty