Prezydent Miasta Sosnowca ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2024 r. zadania publicznego w zakresie wsparcia dystrybucji produktów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców Miasta Sosnowca w ramach realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 2023.

Zarządzenie 732

Ogłoszenie

Wzór oferty

Klauzula informacyjna RODO

Zasady przyznawania dotacji