budynek mieszkanie

Prezydent Miasta Sosnowca ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2022 r. zadania publicznego pn.:  „Prowadzenie na terenie Gminy Sosnowiec mieszkań zintegrowanych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, wymagających specjalistycznych form rehabilitacji, aktywizacji i korekcji”.

1. Zarządzenie

2. Ogłoszenie

3. Wzór-oferty

4. RODO-klauzula-informacyjna

5. Zasady-przyznawania-dotacji