magafon informacja

Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miejskiego w Sosnowcu informuje, iż ogłasza nabór na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty, złożone w otwartym konkursie ofert na realizację w 2024 r. zadań publicznych Miasta Sosnowca w zakresie polityki społecznej.

Ogłoszenie

Formularz zgłoszenia

Klauzula informacyjna RODO