Prezydent Miasta Sosnowca ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2024 r. zadania publicznego Miasta Sosnowca w dziedzinie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

Zarządzenie

Ogłoszenie

Wzór oferty

Klauzula informacyjna RODO

Zasady przyznawania dotacji