Kluby sportowe/ uczniowskie kluby sportowe

Większość klubów sportowych działa w formie stowarzyszeń. Jeśli nie prowadzą działalności gospodarczej, to zazwyczaj są rejestrowane w ewidencji klubów sportowych w starostwie. Kluby sportowe bez działalności gospodarczej działające w formie stowarzyszeń działają na zasadzie stowarzyszeń „rejestrowych” – odmienne jest tylko miejsce rejestracji (nie KRS tylko ewidencja klubów sportowych u starosty).