Wnioski do pobrania


Współpraca z Sosnowieckim Centrum Organizacji Pozarządowych

Siedziba w SCOP/ Współpraca (korzystanie z sal, sprzętu) 

Stowarzyszenia zwykłe

Rejestracja stowarzyszenia

Zgłoszenie zmian dotyczących stowarzyszenia

Wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji stowarzyszenia

Wykreślenie stowarzyszenia

Uczniowskie kluby sportowe/ kluby sportowe

Rejestracja

Zgłoszenie zmian

Wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji

Zgłoszenie rozpoczęcia procesu likwidacji

Zakończenie likwidacji – wykreślenie

Dokumenty


Sosnowieckie Centrum Organizacji Pozarządowych

Program Współpracy

Sprawozdanie z Programu Współpracy

Najem lokali

Załączniki:

Konsultacje społeczne

Dotacje – granty

Inicjatywa lokalna

Archiwum