Zagórskie Stowarzyszenie Kupców przy ul. Bohaterów Monte Cassino

Nazwa:
Zagórskie Stowarzyszenie Kupców przy ul. Bohaterów Monte Cassino
Status organizacji:
aktywna
KRS:
0000165082
Numer ewidencyjny:
175
Ulica:
Bohaterów Monte Cassino 48
Kod pocztowy:
41-219
Miasto:
Sosnowiec
Osoba reprezentująca:
Zbigniew Maj
Cele organizacji:
  • reprezentowanie interesów środowiska kupieckiego i współpraca z władzami miasta, regionu i państwa,
  • obrona praw i interesów członków w zakresie wykonywanej działalności
  • organizowanie współpracy z innymi stowarzyszeniami o podobnym charakterze działania
  • popieranie inicjatyw w zakresie wspierania handlu, usług i drobnej wytwórczości
  • udzielanie w ramach finansowych możliwości Stowarzyszenia pomocy ich członkom w rozwiązywaniu problemów życiowych i zawodowych
  • pogłębianie wiedzy członków w zakresie prowadzonej działalności poprzez organizowanie pomocy fachowej w dziedzinie ekonomii, prawa.