Zagłębiowsko-Sosnowieckie Koło Pszczelarzy

Nazwa:
Zagłębiowsko-Sosnowieckie Koło Pszczelarzy
KRS:
0000010319
Numer ewidencyjny:
TJO.309
Ulica:
Plac Kościuszki 5
Kod pocztowy:
41-205
Miasto:
Sosnowiec
Fax:
skrytka pocztowa nr 52
Osoba reprezentująca:
Piotr Klimaszewski
Cele organizacji:

Celem Koła jest inicjowanie i prowadzenie wszechstronnej działalności w zakresie pszczelarstwa,
czuwanie nad prawidłowym jego rozwojem i reprezentowanie interesów pszczelarzy, rozwijanie wśród
członków Koła umiłowania przyrody, krzewienia znajomości gospodarki i etyki pszczelarskiej.

Teren działania:
Sosnowiec
Typ działalności:
Środowisko