Zagłębiowskie WOPR – Sekcja Psów Ratowniczych – Ośrodek Szkoleniowy

Zagłębiowskie WOPR – Sekcja Psów Ratowniczych – Ośrodek Szkoleniowy
Nazwa:
Zagłębiowskie WOPR – Sekcja Psów Ratowniczych – Ośrodek Szkoleniowy
Status organizacji:
aktywna
Numer ewidencyjny:
TJO.301
Ulica:
Plac Kościuszki 5
Kod pocztowy:
41-205
Miasto:
Sosnowiec
Telefon:
510-211-331
Fax:
skrytka pocztowa nr 14
Osoba reprezentująca:
Irena Rost
Cele organizacji:

Celem działalności Zagłębiowskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego jest działalność pożytku publicznego, społecznie użyteczna w zakresie ochrony ludności, bezpieczeństwa publicznego, ratownictwa, kultury fizycznej i sportu, ochrony zdrowia, działalności naukowo-technicznej, oświatowej, ochrony środowiska, prowadzona na rzecz bezpieczeństwa i jego popularyzacji w społeczności lokalnej ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa na obszarach wodnych i terenach przyległych.

Sekcje sportowe:
Ratownictwo
Teren działania:
Sosnowiec
Typ działalności:
Zdrowie