Zagłębiowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

Zagłębiowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
Nazwa:
Zagłębiowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
Status organizacji:
aktywna
KRS:
0000609470
Numer ewidencyjny:
343
Ulica:
Plac Kościuszki 5
Kod pocztowy:
41-205
Miasto:
Sosnowiec
Telefon:
510 211 331
Strona internetowa:
Osoba reprezentująca:
Sławomir Dębski – Prezes
Cele organizacji:

Celem działalności Zagłębiowskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego jest działalność pożytku publicznego, społecznie użyteczna w zakresie ochrony ludności, bezpieczeństwa publicznego, ratownictwa, kultury fizycznej i sportu, ochrony zdrowia, działalności naukowo-technicznej, oświatowej, ochrony środowiska, prowadzona na rzecz bezpieczeństwa i jego popularyzacji w społeczności lokalnej ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa na obszarach wodnych i terenach przyległych.

Sekcje sportowe:
Ratownictwo
Teren działania:
województwo śląskie
Typ działalności:
Zdrowie, Sport