Zagłębiowskie Towarzystwo Genealogiczne

Zagłębiowskie Towarzystwo Genealogiczne
Nazwa:
Zagłębiowskie Towarzystwo Genealogiczne
Status organizacji:
aktywna
Numer ewidencyjny:
SZ-11
Ulica:
PLAC KOŚCIUSZKI 5
Kod pocztowy:
41-200
Miasto:
Sosnowiec
Telefon:
506 137 878
Fax:
skrytka pocztowa nr 86
Osoba reprezentująca:
Paweł Całka
Cele organizacji:

Celem Towarzystwa jest:

  1. Upowszechnienie i popularyzacja wiedzy genealogicznej.
  2. Zrzeszanie genealogów.
  3. Inicjowanie badań genealogicznych.
  4. Współpraca z polskimi i zagranicznymi organizacjami genealogicznymi.
  5. Działalność edukacyjna – doskonalenie i pogłębianie wiedzy wśród członków.
  6. Współpraca Towarzystwa w inicjowanych przez jednostki organicacji rządowych, samorządowych i Unii Europejskiej programach skierowanych do organizacji pozarządowych.
  7. Współpraca w zakresie swej działalności z instytucjami naukowymi, religijnymi, i archiwami.
  8. Pomoc członkom Towarzystwa w dostępie do archiwów i dokumentów związanych z poszukiwaniami genealogicznymi.
  9. Organizowanie spotkań członków Towarzystwa i ich rodzin w celu większej integracji.
Teren działania:
województwo śląskie
Typ działalności:
Kultura i sztuka, Społeczeństwo