Zagłębiowski Klub Szermierczy

Nazwa:
Zagłębiowski Klub Szermierczy
Status organizacji:
aktywna
Kategoria:
Numer ewidencyjny:
KS.23
Ulica:
Braci Mieroszewskich 91
Kod pocztowy:
41-219
Miasto:
Sosnowiec
Telefon:
505-659-386
Osoba reprezentująca:
Beata Rak
Cele organizacji:

1. Działanie w zakresie popularyzacji i upowszechniania sportu szermierczego na rzecz ogółu społeczeństwa
2. Podnoszenie poziomu sportowego dzieci, młodzieży i seniorów
3. Wszechstronne propagowanie informacji o szermierce
4. Tworzenie odpowiednich warunków dla uprawiania sportu
5. Pobudzanie świadomości społeczeństwa na temat sportu i rekreacji
6. Podnoszenie sprawności fizycznej ogółu społeczeństwa

Sekcje sportowe:
Szermierka
Teren działania:
Sosnowiec
Typ działalności:
Sport