Zagłębiowski Klub Oyama Karate

Nazwa:
Zagłębiowski Klub Oyama Karate
Status organizacji:
aktywna
KRS:
0000015719
Numer ewidencyjny:
359
Ulica:
Radomska 14/57
Kod pocztowy:
41-219
Miasto:
Sosnowiec
Telefon:
32 294 24 37; 602 645 235
Strona internetowa:
Osoba reprezentująca:
Paweł Pajdak
Cele organizacji:

1.UPOWSZECHNIANIE IDEI I ZASAD KULTURY FIZYCZNEJ W ZAKRESIE:
A)SPORTÓW WALKI W STYLU OYAMA KARATE;
B)NARCIARSTWA ZJAZDOWEGO;
C)KOLARSTWA SZOSOWEGO I TRERENOWEGO;
D)SPORTÓW BIEGOWYCH.,
2.TWORZENIE ORGANIZACYJNYCH I MERYTORYCZNYCH PRZESŁANEK DLA KRZEWIENIA KULTURY FIZYCZNEJ, W ZAKRESIE DYSCYPLIN OPISANYCH W PKT 1,
3.ORGANIZOWANIE IMPREZ I ZAWODÓW SPORTOWYCH OBEJMUJĄCYCH DYSCYPLINY Z PKT 1,
4.PROPAGOWANIE IDEI I ZASAD KARATE-DO,
5.PROMOWANIE DYSCYPLIN SPORTOWYCH WYMIENIONYCH W PKT 1,
6.WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ W ZKARESIE UPOWSZECHNIANIA DYSCYPLIN SPORTOWYCH WYMIENIONYCH W PKT 1,
7.POZYSKIWANIE SPONSORÓW DLA REALIZACJI ZADAŃ STOWARZYSZENIA,
8.PROWADZENIE DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH ZWIĄZANYCH Z DZIAŁALNOŚCIĄ STOWARZYSZENIA.

Sekcje sportowe:
Kolarstwo, Sporty walki
Teren działania:
województwo śląskie
Typ działalności:
Sport