ZAGŁĘBIE E-SPORTU

ZAGŁĘBIE E-SPORTU
Nazwa:
ZAGŁĘBIE E-SPORTU
Status organizacji:
aktywna
KRS:
0000746001
Numer ewidencyjny:
373
Ulica:
PLAC TADEUSZA KOŚCIUSZKI 5
Kod pocztowy:
41-200
Miasto:
SOSNOWIEC
Telefon:
690 869 925
Fax:
skrytka pocztowa nr 79
Osoba reprezentująca:
ARKADIUSZ MARZEC
Cele organizacji:
 • promocja Sosnowca i Zagłębia Dąbrowskiego
 • integracja i aktywizacja mieszkańców regionu
 • inicjowanie i wspieranie akcji oraz imprez związanych z regionem naszego działania, czy z jego mieszkańcami
 • działanie na rzecz dzieci i młodzieży
 • pomoc i współpraca z władzami miast regionu
 • edukacja i profilaktyka
 • wspieranie wypoczynku dzieci i młodzieży
 • promocja i wspieranie działalności charytatywnej
 • prowadzenie działalności kulturalnej i edukacyjnej
 • wspieranie działalności związanej z e-Sportem
 • wspieranie działalności Cosplay
 • organizowanie imprez e-Sportowych
 • budowanie społeczeństwa obywatelskiego i tożsamości regionalnej
 • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
OPP:
OPP
Typ działalności:
Edukacja, Kultura i sztuka, Sport