Uczniowski Klub Sportowy MŁODY SPORTOWIEC- dawniej Uczniowski Klub Sportowy Olimpiakos

Nazwa:
Uczniowski Klub Sportowy MŁODY SPORTOWIEC- dawniej Uczniowski Klub Sportowy Olimpiakos
Status organizacji:
aktywna
Numer ewidencyjny:
UKS 40
Ulica:
PLAC KOŚCIUSZKI 5
Kod pocztowy:
41-200
Miasto:
SOSNOWIEC
Telefon:
663-612-384
Fax:
skrytka pocztowa nr 22
Osoba reprezentująca:
MACIEJ BABLOK
Cele organizacji:
  1. planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego dziaci i młodzieży w Sosnowcu oraz pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków Klubu oraz sprzęt udostępniony przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14
  2. Angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych.
  3. Uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim.
  4. Organizowanie zajęć sportowych dla uczniów wszystkich klas w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej.
  5. Organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych.
  6. Organizowanie uczniom wszystkich klas różnorodnych form współzawodnictwa sportowego.
  7. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych klubu.
  8. Przygotowanie do zajęć sportowych: nausczanie trenowanie dzieci i nłodzieży w oparciu o programy szkoleniowe PZPN
  9. Prowadzenie szkolenia sportowego przez wykwalifikowaną kadrę trenerów posiadający bogaty dorobek piłkarski
  10. Prowadzenie szkolenia sportowego z piłki noznej w klasach sportowych przez doświadczoną kadrę trenerską w oparciu o programy i plany skzoleniowe
Teren działania:
Sosnowiec
Typ działalności:
Sport