Uczniowski Klub Sportowy “Miotacz” Sosnowiec (dawniej Uczniowski Klub Sportowy “10” Zagórze)

Nazwa:
Uczniowski Klub Sportowy “Miotacz” Sosnowiec (dawniej Uczniowski Klub Sportowy “10” Zagórze)
Status organizacji:
aktywna
Numer ewidencyjny:
4123/17
Ulica:
Anieli Urbanowicz 14
Kod pocztowy:
41-200
Miasto:
Sosnowiec
Telefon:
608388781
Osoba reprezentująca:
Sławomir Pilarek
Cele organizacji:
  • planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkoły oraz o pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków Klubu,
  • angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych,
  • uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim,
  • organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkoły w celu wrzechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej,
  • organizowanie uczniom wszelkich klas różnorodnych form współzawodnictwa sportowego,
  • kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań statutowych Klubu.
Sekcje sportowe:
Lekkoatletyka
Teren działania:
Sosnowiec, Zagórze
Typ działalności:
Sport