Uczniowski Klub Sportowy „Kazimierz Płomień”

Nazwa:
Uczniowski Klub Sportowy „Kazimierz Płomień”
Status organizacji:
nieaktywna
Numer ewidencyjny:
WKF.4123.18
Ulica:
Jasieńskiego 2A
Kod pocztowy:
41-215
Miasto:
Sosnowiec
Osoba reprezentująca:
Tomasz Walo
Cele organizacji:
  • Rozwijanie różnych form kultury fizycznej w środowisku dzieci i młodzieży szkolnej.
  • Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości dzieci i młodzieży szkolnej.
  • Integrowanie środowisk uczniowskich, rodzicielskich i nauczycielskich na terenie swego działania.
Sekcje sportowe:
Siatkówka
Teren działania:
Kazimierz Górniczy
Typ działalności:
Sport