Uczniowski Klub Sportowy Football Academy Sosnowiec

Nazwa:
Uczniowski Klub Sportowy Football Academy Sosnowiec
Status organizacji:
aktywna
Numer ewidencyjny:
UKS 41
Ulica:
Kopernika 14/4
Kod pocztowy:
41-205
Miasto:
Sosnowiec
Cele organizacji:
  1. Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkoły oraz pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków klubu.
  2. Angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych.
  3. Uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze dzialania samorządu terytorialnego i poza nim.
  4. Organizowanie zajęć sportowaych dla ucznów szkoły w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej.
  5. Upowszechnianie właściwych postaw w zakresie ochrony zdrowia, higieny życia codziennego oraz promocji zdrowia.
  6. Organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych.
  7. Organizowanie uczniom wszystkich klas różnorodnych form współzawodnictwa sportowego.
  8. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu.
Teren działania:
województwo śląskie
Typ działalności:
Sport, Rozwój człowieka