Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka” przy Gimnazjum nr 2

Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka” przy Gimnazjum nr 2
Nazwa:
Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka” przy Gimnazjum nr 2
Status organizacji:
aktywna
Numer ewidencyjny:
WKF.4123.29
Ulica:
Jedności 7
Kod pocztowy:
41-200
Miasto:
Sosnowiec
Telefon:
(32) 263-84-22, 32 292-96-68 (ZSO 9)
Strona internetowa:
Osoba reprezentująca:
Beata Kaźmierczak
Cele organizacji:
  1. Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów i sympatyków klubu w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkoły oraz pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków Klubu.
  2. Angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowywanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych.
  3. Uczestniczenie w imprezach sportowych i rozgrywkach organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim.
  4. Organizowanie zajęć sportowych dla uczniów i sympatyków klubu w celu wszechstronnego rozwoju sprawności fizycznej i umysłowej.
  5. Organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych.
  6. Organizowanie uczniom i sympatykom klubu różnorodnych form współzawodnictwa sportowego.
  7. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych.
Sekcje sportowe:
Szachy, Tenis stołowy
Teren działania:
Sosnowiec
Typ działalności:
Sport