Uczniowski Klub Sportowy DRAGON

Nazwa:
Uczniowski Klub Sportowy DRAGON
Status organizacji:
aktywna
Numer ewidencyjny:
UKS.43
Ulica:
Bohaterów Monte Cassino 46
Kod pocztowy:
41-219
Miasto:
Sosnowiec
Telefon:
606998787
Osoba reprezentująca:
Prezes – Rafał Tulicki
Cele organizacji:

Celem Uczniowskiego Klubu Sportowego “Dragon” jest działalność pożytku publicznego, społecznie użyteczna w zakresie powszechnego rozwoju i popularyzacji kultury fizycznej, sportu, rekreacji, ochrony zdrowia, działalności oświatowej i edukacyjnej prowadzona w społeczności lokalnej poprzez propagowanie kultury fizycznej, sportu i rekreacji ruchowej. 

Teren działania:
Sosnowiec, Cały kraj
Typ działalności:
Sport