Towarzystwo Przyjaciół Teatru ZAGŁĘBIA w Sosnowcu

Nazwa:
Towarzystwo Przyjaciół Teatru ZAGŁĘBIA w Sosnowcu
Status organizacji:
aktywna
KRS:
0000167286
Numer ewidencyjny:
109
Ulica:
Teatralna 4
Kod pocztowy:
41-200
Miasto:
Sosnowiec
Osoba reprezentująca:
Zofia Dybała
Cele organizacji:
  • propagowanie szerokiego uczestnictwa w przedstawieniach teatralnych,
  • upowszechnianie kultury teatralnej pośród najszerszych kręgów społecznych,
  • wspieranie inicjatyw artystycznych organizowanych przez “Teatr Zagłębia”.
Teren działania:
województwo śląskie
Typ działalności:
Kultura i sztuka