Towarzystwo Opieki nad Oświęcimiem Oddział Miejski

Nazwa:
Towarzystwo Opieki nad Oświęcimiem Oddział Miejski
Status organizacji:
aktywna
Numer ewidencyjny:
TJO.223
Ulica:
Ostrogórska 25/30
Kod pocztowy:
41-200
Miasto:
Sosnowiec
Osoba reprezentująca:
Roman Gołda
Cele organizacji:

Szeroko pojęta opieka nad byłym hitlerowskim obozem zagłady Auschwitz-Birkenau w zakresie dbałości o zachowanie i należyte utrzymywanie jego terenu i urządzeń oraz działalności oświatowej i popularyzatorskiej, mającej za zadanie zachowanie, utrwalenie w szerokich kręgach społeczeństwa, przede wszystkim wśród młodzieży, pamięci o tym obozie oraz o innych miejscach pamięci narodowej. Celem Towarzystwa jest również roztaczanie opieki nad jego członkami.