Towarzystwo Miłośników Szermierki „ZAGŁĘBIE”

Nazwa:
Towarzystwo Miłośników Szermierki „ZAGŁĘBIE”
Status organizacji:
aktywna
KRS:
0000242389
Numer ewidencyjny:
213
Ulica:
Żeromskiego 4c
Kod pocztowy:
41-200
Miasto:
Sosnowiec
Telefon:
513 063 243
Strona internetowa:
Osoba reprezentująca:
Andrzej Bil
Cele organizacji:
  • Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, w szczególności przez tworzenie odpowiednich warunków dla uprawiania sportu i rekreacji oraz dla podnoszenia sprawności fizycznej ogółu społeczeństwa.