TIME 2 PARTY

TIME 2 PARTY
Nazwa:
TIME 2 PARTY
Status organizacji:
aktywna
KRS:
0000775301
Numer ewidencyjny:
377
Ulica:
Plac Kosciuszki 5
Kod pocztowy:
41-205
Miasto:
Sosnowiec
Telefon:
792497333
Fax:
skrytka pocztowa nr 90
Osoba reprezentująca:
Prezes – Marcel Kotarski
Cele organizacji:
 • integracja i aktywizacja mieszkańców regionu,
 • działalność na rzecz seniorów,
 • inicjowanie i wspieranie akcji oraz imprez związanych z regionem naszego działania czy z jego mieszkańcami,
 • działanie na rzecz dzieci i młodzieży,
 • współpraca z władzami miast regionu,
 • wspieranie edukacji i profilaktyki,
 • upowszechnienie i wspieranie wypoczynku dzieci i młodzieży,
 • promocja działalności charytatywnej,
 • prowadzenie działalności kulturalnej i edukacyjnej,
 • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,
 • wspieranie i upowszechnianie turystki i krajoznawstwa.
Teren działania:
województwo śląskie
Typ działalności:
Edukacja, Kultura i sztuka, Turystyka