Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Oddział Sosnowiec

Nazwa:
Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Oddział Sosnowiec
Status organizacji:
aktywna
Numer ewidencyjny:
TJO.145
Ulica:
1 Maja 21/23
Kod pocztowy:
41-200
Miasto:
Sosnowiec
Osoba reprezentująca:
Jadwiga Ziemiańczyk
Cele organizacji:
  • dobro Kraju oraz umacnianie jego integralności i suwerenności,
  • obrona godności dobrego imienia i pamięci Armii Krajowej i jej Żołnierzy, opieka nad nimi i ich rodzinami oraz zapewnienie im pomocy,
  • utrzymywanie i zacieśnianie koleżeńskiej więzi między rozproszonymi Żołnierzami Armii Krajowej i ich rodzinami,
  • badanie, utrwalanie i rozpowszechnianie historii, tradycji i dziedzictwa ideowego Armii Krajowej,
  • współpraca z organizacjami zrzeszającymi kombatantów i ofiary II Wojny Światowej oraz uczestników walk o Polskę Niepodległą;
  • inicjowanie organizowania opieki medycznej i socjalnej oraz pomocy koleżeńskiej dla byłych żołnierzy Armii Krajowej i ich rodzin.