Światowa Fundacja Promocji Krwiodawstwa Krew dla Życia

Światowa Fundacja Promocji Krwiodawstwa Krew dla Życia
Nazwa:
Światowa Fundacja Promocji Krwiodawstwa Krew dla Życia
Status organizacji:
aktywna
Kategoria:
KRS:
0000354986
Numer ewidencyjny:
35/F
Ulica:
Mokotowska 58/10
Kod pocztowy:
00-534
Miasto:
Warszawa
Osoba reprezentująca:
Dawid Urbanek – Ambasador
Cele organizacji:

Światowa Fundacja Promocji Krwiodawstwa Krew dla Życia działająca na terenie Sosnowca poprzez: KrewniacyClub 147, fundacja prowadząca działalność na terenie Sosnowca poprzez Ambasadora w ramach programu Europejskiej Fundacji Honorowego Dawcy Krwi „KrewniacyClub”

  • promocja honorowego krwiodawstwa;
  • organizacja zbiórek krwi;
  • edukacja społeczeństwa na temat honorowego krwiodawstwa;
  • popularyzowanie działalności Europejskiej Fundacji Honorowego Dawcy Krwi i akcji “Krewniacy”;
  • pomoc w obsłudze mobilnych zbiórek krwi autobusu im. Jana Pawła organizowanej na terenie działalności klubu;
  • pozyskiwanie nowych członków klubu.
Teren działania:
województwo śląskie
Typ działalności:
Zdrowie